måndag 16 januari 2012

Åk 8: Escribir un poema = att skriva en dikt

¿Cómo escribir un poema?
1.   Bestäm vem eller vad du vill skriva om!

2.   Leta ord…
… som du känner att du kan använda för att bygga en ”historia” (läxorden framförallt)
… som rimmar
… som är känslomässigt starka.
3.   Bindeord
Fundera på vilka bindeord du kan använda dig av. Genom att läsa igenom dem kan du få inspiration till innehållet i dikten (finns under glosor till v 4, 5).
4.   Rama in
För att ”rama in” en dikt behöver du bestämma dig för ett mönster som genomsyrar dikten. För att göra detta kan du
5.   Repetera ord eller fraser…
… i början av en rad (se i exempeldikten; que, para)
… i slutet av en vers
6.   Rimma…
… i slutet av en rad
… i början av en rad (odio, amo)
Det är ganska tacksamt att rimma med spanska verb, eftersom de böjs i samma personform i slutet av ordet. Tex trabajamos, arrancamos.
7.   Använd synonymer
Istället för att tjata sönder ett uttryck, kan språket bli mer varierat om du använder ord som betyder samma sak (nunca, jamás= aldrig), och kanske också motsatsen (siempre, constantemente= alltid)
8.   Räkna stavelser
Ett effektivt sätt är att räkna att stavelserna är lika många i de olika delarna av dikten. Tex att det är lika många stavelser i den första raden i vers ett och vers två, lika många i andra raden i vers ett och vers två.
Vers 1;  Ka-lle ha-de en katt (6)              Vers 2; Ka- tten ha- de en hatt (6)
som var svart (3)                          med ros- ett  (3)
 

Inga kommentarer: