måndag 20 februari 2012

Åk 8: Gerundium

Gerundium (pågående form):

Gerundium använder man när vill tala om att någonting pågår just nu, så kallad pågående form. Detta motsvarar engelskans ing-form t.ex. I am working.
Gerundium används mycket oftare i spanskan än i svenskan. I svenskan uttrycker man pågående handling med håller på att, sitter och, står och osv.

-Svenska: Vad gör du? Jag arbetar.
-Engelska: What are you doing?
I am working.
-Spanska: ¿Qué estás haciendo? Estoy trabajando.

Gerundium bildas av presens av estar och gerundiumformen för verben.
I gerundium får -ar verben ändelsen -ando medan -er och -ir verben får ändelsen
-iendo.
Ejemplo: Ana äter. - Ana está comiendo. (Ana is eating).
Denna mening kan även översättas med: Ana sitter och äter eller Ana håller på att äta, eftersom det är någonting som hon gör just nu.

¡Vamos a practicar!
En övning som jag rekommenderar (på Glosor.eu):
http://glosor.eu/ovning/gerundium.53469.html


Och nu några bilder från PowerPoint som ni fått om Gerundium:

Inga kommentarer: