onsdag 18 april 2012

Åk 9: Resemail


Resemail
Skriv ett mail om en resa. Skriv:
var du är, hur du har rest dit, vad du har sett och vad du ska göra imorgon.
Notera stödord från din text och förbered dig på att, med hjälp av stödorden, berätta för mig om din resa (muntligt på torsdag: LÄXFÖRHÖR!).
Till din hjälp finns det en fil som ligger i FC, Moderna språk, Åk 9 och som heter: Tidslinje: Dåtid, Nutid, Framtid.
Repetera gärna hur alla verb böjs i perfekt, presens, gerundium och futurum.
Använd gärna alla fyra tempus i ditt resemail! Fråga om hjälp för jag finns i klassen för att HJÄLPA!

Salu2!
/Lana

Inga kommentarer: