torsdag 8 september 2011

Åk 9: Reflexiva verb¡Hola mis alumnos del noveno (9)!
Nedan följer lite repetition av reflexiva verb.

• Spanska reflexiva verb slutar i infinitiv på –se (d.v.s. sig)
Por ejemplo:
Ducharse, lavarse, maquillarse


• När man böjer ett reflexivt verb i presens böjer man verbet som vanligt och sedan lägger man till det reflexiva pronomenet före det böjda verbet.
Por ejemplo:
Me lavo = Jag tvättar mig.
Nos maquillamos = Vi sminkar oss.

• De reflexiva pronomen visar vilken person utför handlingen på sig själv:

me      =mig
te        =dig
se       =sig
nos     =oss
os       =er
se       =sig

• Vid alla sammanhang då ett reflexivt verb används i infinitiv (futurum, tener que, mm.), blir det reflexiva pronomenet ”påklistrat”.
Por ejemplo:
Voy a maquillarme = Jag ska sminka mig.
Tenemos que afeitarnos = Vi måste raka oss.

¡Salu2!
/Lana

Inga kommentarer: