tisdag 30 augusti 2011

Åk 9: DÅTID: Perfekt


Vi har haft fokus på NUTID och hur man uttrycker olika verb i Presens och Gerundium. Nu breddar vi vårt synfält och lägger till ett tidsperspektiv:


DÅTID (PERFEKT: Har-formen)
Verbet att ha har två motsvarigheter på spanska. Dels tener som används för att uttrycka ägande, och dels haber som används för att beskriva något som har hänt. För att beskriva DÅTID (svenskans jag har ätit etc.) ska vi alltså använda HABER och verbet i participform.
Haber böjs på följande sätt:
He
Has
Ha
Hemos
Habéis
Han

och participen på följande sätt:
-AR > ADO
-ER > IDO
-IR > IDO

Verb som har ändelsen -AR ersätter alltså denna med ändelsen -ADO, och verb med ändelserna -ER eller -IR får participändelsen -IDO.

Por ejemplo:
He hablado - Jag har pratat.
Hemos comido - Vi har ätit
Ha vivido en España - Han/hon har bott i Spanien

Det finns några verb som får oregelbunden particip. De som ni ska kunna är följande:
Hecho (gjort, av verbet HACER)
Dicho (sagt, av verbet DECIR)
Visto (sett, av verbet VER)
Puesto (lagt, av verbet PONER)
¡Hasta luego!
/Lana

Inga kommentarer: