söndag 28 augusti 2011

Åk 9: NUTID: Presens och Gerundium

Presens (regelbundna verb): 

De flesta spanska verb är regelbundna. Det räcker med att lära sig böja ett litet antal sådana verb. Sedan följer man andra regelbundna verb på samma sätt. I spanskan finns tre olika böjningsmönster för regelbundna verb.
Ett verb består av en stam och ändelser. De regelbundna verben slutar på –ar (hablar), -er (comer) och –ir (vivir). Om du tar bort ändelserna –ar, -er och –ir så har du stammen kvar.
Till stammen lägger du ändelser som visar vem som gör något.
                          -ar                      -er                          -ir
jag                      habl-o                 com-o                     viv-o
du                       habl-as                com-es                   viv-es
han/hon/Ni          habl-a                 com-e                     viv-e
vi                        habl-amos           com-emos               viv-imos
ni                        habl-áis               com-éis                  viv-ís
de/Ni                  habl-an                com-en                   viv-en

Gerundium (pågående form): 
Gerundium använder man när vill tala om att någonting pågår just nu, så kallad pågående form. Detta motsvarar engelskans ing-form t.ex. I am working.
Gerundium används mycket oftare i spanskan än i svenskan. I svenskan uttrycker man pågående handling med håller på att, sitter och, står och osv.

-Svenska: Vad gör du? Jag arbetar.
-Engelska: What are you doing?
I am working.
-Spanska: ¿Qué estás haciendo? Estoy trabajando.

Gerundium bildas av presens av estar och gerundiumformen för verben.
I gerundium får -ar verben ändelsen -ando medan -er och -ir verben får ändelsen 

-iendo.
Ejemplo: Ana äter. - Ana está comiendo. (Ana is eating).
Denna mening kan även översättas med: Ana sitter och äter eller Ana håller på att äta, eftersom det är någonting som hon gör just nu.

¡Vamos a practicar!
En övning som jag rekommenderar (på Glosor.eu):
http://glosor.eu/ovning/gerundium.53469.html
Och nu några bilder från PowerPoint som ni fått om Gerundium:


¡Buena suerte! /Lana

2 kommentarer:

Anonym sa...

terror

Anonym sa...

Hay un pequeño error. En el enunciado de la casilla dónde está el verbo estar conjugado pone: Estar + Participio pero debe de ser Gerundio (participio es la forma de perfecto o supino en sueco -ado, -ido) Buena presentación!