måndag 10 oktober 2011

Åk 9: Uttal och betoningsregler

Uttal:
CH uttalas som  [tj]: cucaracha, muchachas
LL uttalas som [j]: me llamo, Sevilla, Mallorca
Ñ uttalas som [nj]: niño, pequeño, sueño
C + i, e uttalas som [th] eller [s]: cebolla, Valencia, cocina, Barcelona
C + andra bokstäver uttalas som [k]: boca, cubana, oca
Z uttalas som [th] eller [s]: zapato, cerveza
GUE/GUI uttalas som [ge] och [gi]: guerra, guitarra  OBS. [u] uttalas inte!
QUE/QUI uttlas som [ke] och [ki]: qué, quiero  OBS. [u] uttalas inte!
GE/GI uttalas som [h]: gente, gigantes, girasoles
J uttalas som [h]: jirafa, Jorge, jamón

Betoningsregler:
1) Om ett ord har accent betonas alltid den stavelsen: Jesús, José, hipopótamo, número, teléfono, árbol
2) Ord som slutar på vokal, s eller n betonas på näst sista stavelsen: hermana, guapa, lista, Carmen, hablas, comes
3) Ord som slutar på konsonant betonas på sista stavelsen: pastel, caracol, hablar, comer, ciudad

Inga kommentarer: